Kahve fincanında uçak görmek

Beklenmedik ani bir yolculuğun beklediğini, bu yolculuğun bazı tehlikelerle dolu olduğuna işaret eder. Bazı yorumculara göre kahve fincanındaki uçak şeklinin, işlerinizin yoluna gireceği şeklinde yorumlanması gerektiği konusunda fikir birliğinde oldukları bilinir. Fincanınızdaki uçak simgesi tam anlamıyla belirgin değil ve kırık ise tehlike söz konusudur. Bu tehlike mesleğinizle olduğu kadar fiziksel yapınızla da ilgili olabilir.
Rüyada uçak görmek
Uçak yaptığını veya satın aldığını gören, işlerinde başarıyı hazırlamış olur. Uçak sattığını gören, bu başarıyı kaybeder. Uçak yaptığını gören, kendi çalışması ve gayreti ile, kimsenin yardımı olmadan büyük bir mevkie çıkar ve halk arasında ünlenir. Rüyada uçmak ise çok hayırlıdır. Rüyayı göreni harika günlerin beklediğini müjdeler. Rüyada bir yerden başka bir yere kuş gibi uçtuğunu gören, yola çıkar ve büyük bir mevkie ulaşır. Gökyüzüne doğru uçtuğunu gören zarara uğrar. Gökyüzüne uçup bir daha yere inmediğini gören vefat eder.


Anahtar kelimelere dön